Prvky pre stavbu jednoúčelových obrábacích strojov

QUILLMASTER (MONOMASTER, MULTIMASTER)

Posuv pinoly pomocou stlačeného vzduchu a pohon vretena asynchrónnym motorom a remeňovým prevodom.

SLIDEMASTER (POWERMASTER)

Prvky s pneumohydraulickými alebo CNC posuvnými saňami.

ROBOTMASTER

Jednotky a adaptérom pre pripojenie k robotovi.

SPINDLEMASTER (POWERMASTER)

Prvky s pevným vretenom.

TAPMASTER

Závitové jednotky s výsuvnou pinolou.

POLYDRILL

Dvojvretenové hlavy s nastaviteľným rozostupom a viacvretenové hlavy s pevným rozostupom podľa želania zákazníka pri realizácii vŕtania alebo závitovania, viacnásobné pohony a ohybné hriadele.

TOOLHOLDER

Klieštiny a držiaky nástrojov.

ASSEMBLY COMPONENTS

Konštrukčné prvky pre uloženie jednotiek do pracovných pozícií.