O firme

Spoločnosť RUPET International s.r.o. je tiež zástupcom firmy OTTO SUHNER AG, ktorá sa v oblasti prvkov pre stavbu jednoúčelových strojov dostala do povedomia zákazníkov pod názvom Automation expert. Avšak spoločnosť sa na začiatku roka 2018 premenovala na SUHNER Machining a tento názov spoločnosti viac zodpovedá prezentovaným systémom. Ponúkame osobné návštevy s konzultáciami o možných riešeniach a uplatnení prvkov pre obrábanie rozmanitých súčastí z rôznych odvetví strojárenského priemyslu.

V roku 2018 bola zahájená spolupráca s talianskou firmou Technidea Cidue S.r.l., s ktorou nadväzujeme na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti pružných prvkov na kaučukovej báze. Okrem rotačných gumových prvkov, sme rozšírili našu ponuku o lineárne napínacie elementy a rotačné napínacie elementy so zavinutou pružinou, automatické pneumatické či hydraulické napináky a prvky pre dráhy dopravníkových systémov.

Firma je zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd v Trnave, OR oddiel Sro, vložka č.301/T .

IČO: 31 434 231 DIČ: 2020396224

ISO CERTIFIKÁCIA

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 90012016.

Politiku akosti nájdete tu.

Certifikát na stiahnutie nájdete tu.

Výstavy

Od roku 1993 sa naša spoločnosť dvadsať krát zúčastnila MSV Brno.

SPOLOČENSKÉ AKCIE

Spoločnosť Rupet sa snaží pravidelne stmeľovať svojich pracovníkov z pobočiek z rôznych krajín. Preto pravidelne prebieha teambuilding vždy v auguste na Slovensku. Obec Červeník, v ktorej má sídlo naša slovenská spoločnosť, každoročne usporadúva súťaž vo varení kotlíkového gulášu na štadióne TJ Slovan Červeník. Súťaže sa zúčastňujú tímy zo všetkých kútov Slovenskej republiky, ale aj zahraniční hostia. Výhercu potom určuje vybraná odborná porota. Všetky pobočky našej spoločnosti sa zúčastňujú tejto akcie už od roku 2015. V roku 2017 sa naši slovenskí kolegovia dokonca stali víťazmi.