Po výbere obrábacej jednotky, je ďalším veľmi dôležitým krokom voľba správneho upnutia použitého nástroja.

Upnutie je realizované rôznymi spôsobmi, ktoré musia zodpovedať použitej technológii obrábania.

Kapitola TOOLHOLDER vo veľkej miere pomáha optimálne zvoliť zodpovedajúci držiak pre vybranú obrábaciu jednotku.