Po výběru obráběcí jednotky je dalším velmi důležitým krokem volba správného upnutí použitého nástroje.

Upnutí je realizováno různými způsoby, které musí odpovídat použité technologii obrábění.

Kapitola TOOLholder ve velké míře pomáhá optimálně zvolit odpovídající držák pro vybranou obráběcí jednotku.