Prvky pro pružná uložení

Tecnidea Cidue video

TEN BLOC

Automatický lineární napínák pro řetězy nebo řemeny, který je navržen tak, aby vyhovoval nejširším potřebám trhu. TEN BLOC se skládá z ocelového sloupku, který je opatřen mechanickou pružinou spojenou s kvádrovým tělem vyrobeným z hliníkového odlitku. Sloupek se pohybuje kluzně v bronzovém pouzdře, které je uloženo uvnitř těla hliníkového odlitku. Na sloupek je možné namontovat různé typy sestav adaptérů: polyetylénové kluzáky, polyetylénová kola na vidlici, pastorky na vidlici a pozinkované ocelové válce na vidlici. TEN BLOC může být vybaven systémem aretace předpětí (TB), s jednosměrným systémem (TBB) nebo systémem proti rotaci (TBA). Těleso ve tvaru kvádru může být navíc vybaveno elektrickým snímačem, který umožňuje kontrolovat v každém okamžiku, zda stroj pracuje správně. V případě nadměrného prodloužení řetězu nebo přetržení řetězu aktivuje stejný přístroj akustický signál/ světelný signál. V případě potřeby zastaví provoz. Součástí sortimentu výrobků TEN BLOC jsou také tlakové jednotky DECA, které lze použít i jako tlumiče a zpomalovače. Pomocí systému DECA můžete získat různé síly tahu a různé cesty podle svých skutečných potřeb. Celý produktový sortiment TEN BLOC umožňuje provádět na vyžádání speciální provedení, jako jsou prvky s dvojitým kluzným vodítkem (TBCU) nebo prvky pracující v tahových podmínkách (TBt). TEN BLOC se dále vyznačuje svou modularitou, protože vhodně spojí několik základních prvků (sloupy, válce, zátky, pružiny, spojky a tělesa), což umožňuje vyrábět uživatelsky definované produkty, které budou vyhovovat individuálním potřebám.

ARIA-OLIO

Automatické lineární řetězové nebo řemenové napínáky, které používají stlačený vzduch (ARIA) nebo tlak oleje (OLIO). ARIA je elastický napínák, protože vzduch je díky svým fyzikálním vlastnostem stlačitelný, zatímco OLIO vytváří konstantní a trvalou sílu. Oba dva modely mohou být použity jak v tlaku, tak v tahu a mohou být vybaveny mnoha různými sadami adaptérů: polyetylénové posuvné bloky, polyethylenová kola na vidlici, pastorky na vidlici a pozinkované ocelové válce na vidlici. ARIA-OLIO jsou jediné napínače na světě, které mohou pracovat s konstantním nebo proměnným zatížením, bez ohledu na zbývající provozní vzdálenost vzhledem k přívodu vzduchu nebo oleje po celou dobu životnosti řetězu nebo řemenu, který má být napínán.

TEN JOY

Automatický lineární řetězový nebo řemenový napínák, který je speciálně navržen pro válečkové dopravníky s pohonem motorem. Díky mnoha možnostem fixace a malému zatížení je však možné ho použít s jakýmkoliv typem pohonu motoru. TEN JOY může být vybaven mnoha adaptéry: polyetylénové posuvné bloky, polyethylenové kolečka, ocelové nebo plastové pastorky a válečky. TEN JOY je k dispozici ve dvou verzích: jednoduchý (JN) nebo se systémem dorazu (JB).

BLU a BLUD

Automatické lineární řetězové nebo řemenové napínáky určené k práci ve vlhkém prostředí nebo v kontaktu s korozními činidly. BLU se skládá z plastového sloupku, ve kterém je pozinkovaná nebo nerezová pružina, která je kluzně uložena uvnitř plastového těla ve tvaru kvádru. Modul BLU může být být opatřen velkým počtem různých sad pro přenos síly na napínaný řetěz nebo řemen jako např: polyetylénové kluzáky, polyetylenové kolečka, řetězová kola nebo rolny vyrobené z pozinkované oceli nebo plastu. BLUD představuje výhodu práce na dvou sloupcích, čímž vzniká dvojitá síla ve srovnání s základním prvkem BLU. BLUD mohou být opatřeny speciálními kotevními konzolami různých tvarů, aby se usnadnilo jejich umístění. Kromě toho může být vybaven polyetylénovým posuvným blokem se zvýšeným poloměrem zakřivení pro vyšší opásání, a to i v šikmých polohách - usnadňuje vstup a výstup řetězu. BLU a BLUD jsou vybaveny systémem aretace, který usnadňuje instalaci. BLU a BLUD mohou být dále vybaveny elektrickým snímačem se světelným signálem (LUX nebo ALUX) umístěným uvnitř sloupku. Tyto dvě poslední možnosti se používají pro zvýšení bezpečnosti obsluhy při práci a pro plné dodržování pravidel prevence nehod při práci. V rámci produktů BLU jsou také lineární vedení GS a GD. I přesto, že tyto výrobky nepracují s vysokou přesností, jsou snadno použitelné a všestranné jako lineární vodítka, realizovaná v samomazném materiálu, která přináší ekonomickou odpověď na většinu konstrukčních požadavků. GS a GD byly skutečně navrženy tak, aby byly levnější variantou proti provedení z oceli nebo hliníku.

ASSO

Automatický lineární řetězový nebo řemenový napínák pracující na principu dvou sloupců, které jsou propojeny dvěma mechanickými pružinami uloženými uvnitř dvou hliníkových těles čtvercového průřez a jsou vzájemně spojeny dvěma pozinkovanými ocelovými destičkami. ASSO může být opatřeno velkým počtem různých sad pro přenos síly na napínaný řetěz nebo řemen jako např: polyetylénové kluzáky, polyetylenové kolečka, řetězová kola nebo rolny vyrobené z pozinkované oceli nebo plastu. ASSO je také k dispozici v jednoduché verzi s pouze jedním sloupcem. V tomto řešení se ASSO stává jedním z nejmenších napínacích zařízení dostupných na trhu. Systém ASSO může být vybaven předpínacím systémem pro usnadnění instalace. Díky svým modulárním vlastnostem můžou být elementy ASSO použity u posuvových dopravníků, pro tlumení rázů nebo jako prvky odpružení. Díky univerzálnosti je možno prvky ASSO používat i pro speciální použití a také pro prvky s dvojitým vodítkem. Řada ASSO nabízí také řadu úsporných pevných a ručně nastavitelných napínáků (AH).

ASSO 45T ROTAČNÍ NAPÍNÁK

Automatický rotační pružinový napínák označení 45T s tělesem z hliníkového odlitku. Pružina a šestiúhelníkové pouzdro jsou vyrobeny z oceli. Použité hliníkové díly jsou pískovány. Pouzdro je pozinkováno. Element se běžně používá jako napínač řetězu / řemenu nebo v sestavě držáku s kluznou přítlačnou vložkou. Pracovní úhel natočení: ± 45 °; Maximální úhel natočení: ± 60 °. Centrální šestiúhelníkové pouzdro se používá pro nastavení předpětí pomocí klíče s vnitřním šestihranem. Montáž je realizována šroubem do závitu v šestiúhelníkovém pouzdru. Otvory v rameni napínáku (označené písmenem H) umožňují umístění soupravy řetězového kola nebo kluzáku ve dvou pozicích J a A v závislosti na požadované síle přítlaku. Teplotní rozsah použití: -30 ° C / + 130 ° C.

ARCO

Automatický řetězový nebo řemenový rotační napínací element. Pružný pohyb je vytvořen spirálovou pružinou z pozinkované oceli, která je vystavena ohybovému a torznímu namáhání. Tato vlastnost přináší velmi vysokou interakci a dobrý průběh poměru mezi úhlem natočení a vyvinutou silou. Protože ARCO je vyroben výhradně z pozinkované oceli, může být také použit v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty (až do + 300 ° C) a nízké teploty (až do -50 ° C). Díky své speciálně navržené čtvercové základně je lze sestavit alespoň pěti různými způsoby. V katalogu jsou uvedeny příklady, které naznačuje některé jednoduché a ekonomické využití, při kterých není nutno používat speciální kotevní konzoly nebo podpěry. ARCO lze dodat s různými sadami pro přenos síly na napínaný řetěz nebo řemen jako např: polyetylénové kluzáky, polyetylenové kolečka, řetězová kola nebo rolny vyrobené z pozinkované oceli nebo plastu. ARCO je k dispozici ve dvou verzích s různými možnými úhly vychýlení ± 40 ° a ± 90 ° od nulové polohy.

CRESA

Řada automatických řetězových nebo řemenových rotačních napínáků, které používají elastickou deformaci čtyř válečků na bázi přírodního kaučuku uložených uvnitř tělesa napínáku se čtvercovým profilem a unašečem páky elementu se čtvercovým průřezem pootočeném vůči sobě o 45 °. Maximální úhel zkroucení, který páka může dosáhnout ± 30 ° z nulové polohy. Napínací prvky CRESA jsou rozdělené tak, aby byly, kromě použití jako napínače řetězů nebo řemenů, také použity jako: tlumiče nárazů, vibrační prvky a stěrače čištění sítí, koberců a válců. Napínače CRESA mohou být vybaveny různými sadami pro přenos síly na napínaný řetěz nebo řemen jako např: polyetylénové kluzáky, polyetylenové kolečka, řetězová kola nebo rolny vyrobené z pozinkované oceli nebo plastu. Systém CRESA může být dodáván s elektrickým nebo indukčním snímačem koncového polohy, který umožňuje stále kontrolovat, zda stroj pracuje správně. V případě nadměrného prodloužení řetězu nebo přetržení řetězu aktivuje stejný přístroj akustický signál/ světelný signál. V případě potřeby zastaví provoz. Systém CRESA je k dispozici také s předpínacím systémem, který usnadňuje instalaci.

CIAO

Řada automatických řetězových nebo řemenových napínáků, které jsou zcela vyrobené z plastu a jsou schopny pracovat ve vlhkém nebo korozivním prostředí. C-RESA CIAO využívá elastickou deformaci čtyř válečků na bázi přírodního kaučuku uložených uvnitř tělesa napínáku se čtvercovým profilem a unašeče páky elementu se čtvercovým průřezem pootočeném vůči sobě o 45 °. Maximální úhel natočení, který páka může dosáhnout, je ± 30 ° od nulové polohy. CIAO může být vybaveno různými sadami pro přenos síly na napínaný řetěz nebo řemen jako např: polyetylénové kluzáky, polyetylenové kolečka, řetězová kola nebo rolny vyrobené z nerezové oceli nebo plastu. Všechny sady jsou opatřeny šroubem z nerezové oceli. Ze všech sad upozorňujeme na zatěsněné válečky z plastu (XRP) nebo nerezové oceli (XRU). Tato konstrukční úprava umožňuje mít dvě vodotěsné dutiny, které jsou naplněné tukem a umožňují, aby válec pracoval i ve vodním prostředí. Napínací element CIAO (PX) je také k dispozici jako zesílená verze s pákou (PX-R) se šroubem z nerezové oceli.

VIB

Jsou mechanické součásti, které využívají elastickou deformaci čtyř válců na bázi přírodního kaučuku, které jsou uloženy uvnitř dutin čtvercových profilů otočených vůči sobě o 45 °. Maximální úhel zkroucení, který páka může dosáhnout, je ± 30 ° od nulové pozice a je nepřímo úměrná frekvenci oscilace. Gumové prvky VIB lze použít v mnoha aplikacích, jako jsou: pružiny, tlumiče nárazů, zpomalovače, oscilační podpěry nebo antivibrační podpěry. VIB pracuje v rozmezí teplot od -40 ° C do + 80 ° C a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, nezanáší se mechanickým znečištěním a jsou odolné proti vodě a slunečním paprskům. Prvky VIB mají velké využití v oblastech, kde hrají roli mechanické vibrace. Jsou to prvky, které mohou být v dobře definovaných frekvencích používány buď k zesílení rozložení vln, nebo k absorpci vibračních zatížení strojních konstrukcí. Komponenty VIB ve skutečnosti již nahrazují tradiční mechanické pružiny, které fungují jako přenosové prvky jak u klikových dopravníků a sít, tak u vibračních dopravníků, vibračních sít, protože lépe šíří vibrace podél dopravního žlabu a současně izoluje přenášené zbytkové vibrace do pevných konstrukcí, čímž se zabrání šíření vln do okolí. V současné době jsou prvky VIB z velké části využívány také pro zavěšení plášťů a sít s excentrickými rotujícími hmotami.

Aplikace pro závěsné jednotky, oscilační upevnění, kolébkové závěsy, antivibrační prvky, napínáky motorů, napínací elementy.

VIB WIPPEN - napínáky motorů se používají hlavně k automatickému napínání klínových řemenů a k zabránění jejich rázového zatížení při spouštění motorů. Motorové základny využívají stejnou technologii pružných prvků VIB tak, že vyvíjí kroutící moment, který vždy udržuje napnutí řemenů. Tyto napínáky lze použít u motorů o výkonu mezi 0,75 kW a 110 kW. Při použití řemenů se točivý moment motoru šíří pouze třením vytvořeným mezi hnací řemenicí a klínovým řemenem. Pro optimální přenos síly je důležité, bylo zabezpečeno stálé napětí, které umožňuje udržet dostatečnou třecí sílu, aby se zabránilo klouzání řemenice. Tato kluzná místa mohou způsobovat nepravidelný přenos kroutícího momentu a náhlé opotřebení řemenů a řemenic. Automatické napínáky motorů umožňují udržovat konstantní napětí na řemenu, čímž se zabrání zbytečným nákladům, a to jak při zásahu obsluhy, tak při zastavení stroje. Napínáky motorů jsou z velké části využívány při motorizaci sít, drtičů a míchadel, při kterých působení výstředníku pro manipulaci s vibračním boxem způsobuje větší vibrace a nepřetržité změny vzdálenosti mezi osami hnací a hnané řemenice. Z tohoto důvodu výhodné používat přímo nápínák motoru, který umožňuje absorbovat vibrace a udržovat vždy stálé napětí na řemenech.

PTC

Řetězová ozubená kola jsou dodávány s kvalitními ložisky s rozšířeným vnitřním kroužkem. Vlastní ozubené kolo je na povrchu zinkováno. Na požádání je možné dodat ozubené kolo jiného provedení než je v katalogu nebo vybavené jinými ložisky.

MIX

Pevný řetězový nebo řemenový napínák složený z pozinkovaného ocelového plechu s oky a otvory, aby bylo možno aplikovat různé případy instalace. MIX se doporučuje pro malé ekonomické systémy napínání a kdekoli, kde je problém s malým zástavbovým prostorem. MIX může být vybaven mnoha možnými sadami přenosů: polyetylénové posuvné bloky, polyethylenové kolečka, pastorky a válečky z pozinkované oceli nebo plastu. MIX umožňuje tři různé instalační konfigurace: s vertikální, horizontální nebo křivkové provedení. Pokud se používá s polyethylenovým kluzákem, MIX nabízí systém blokace otáčení hlavy.

CAFRA SCHLÜSSEL

Jsou klínové nebo spojovací prvky, které využívají třecí sílu a roztažnost materiálu.

Řada 100, 200, 300, 400, 500 a 600 z CAFRA S. může být použita jako prvek k blokování mechanických částí, jako jsou kladky, ozubená kola, pastorky a všechny možné typy nábojů na hřídeli a tím je možné zajistit přenos energie. Tyto prvky znemožňují pohybovat se axiálně i radiálně na hřídeli a tím vytváří pevný systém. V katalogu jsou uvedeny aplikační příklady, které ilustrují mnoho výhod, které tyto prvky přinášejí. Série CAFRA S. 700, 800, 900 a 1000 se používají jako spojovací prvek mezi deskami, čtvercovými, obdélníkovými nebo kulatými profily. Umožňují také sestavování ocelových konstrukcí, jako jsou základové desky, zabezpečovací přípravky, ochranné kryty strojů z částí, které mohou být kdykoliv odděleny. V katalogu jsou uvedeny příklady použití, které popisují, jak snadné je vytvořit pevné spoje mezi trubkami jakéhokoliv tvaru nebo desky, aniž byste je museli svařovat.

3KD

Originální válečkový řetěz určený k pohybu ve třech rozměrech. 3KD lze použít jako přenosový řetěz nebo společně se speciálními příložkami jako dopravní řetěz. Díky řetězu 3KD může být způsob konstrukce stroje revoluční, což umožňuje konstruktérům i technikům vymýšlet a navrhnout inovativní a technologicky vyspělé zařízení. Časy dvourozměrných přenosů síly jsou u konce! Na vás čeká nová éra! 3KD je jediný řetězec na světě, který dokáže realizovat všechny křivky a všemožné směry. Počínaje jednou motorizací umožňuje 3KD sestavit stroj, který používá pouze jeden řetěz a tím může přenášet pohyb do všech částí konstrukce, což znamená, že úhlové převodovky, kuželové převody nebo několik motorů již nejsou nutné. Dále 3KD umožňuje velmi vysoké rychlosti (až 500 m/min), jelikož je konstruováno tak, že mazivo může díky odstředivé síle dosáhnout na vnější stranu řetězu až k samotným válečkům.

CAT

Vedle výrobků vlastní výroby vyrábí Tecnidea Cidue několik typů řetězů, které jsou nabízeny pouze jako služba svým zákazníkům. Na přání dodává také speciální řetězy, které vyrábí specializované firmy, s nimiž TC2 spolupracuje.

Podpěry a vyrovnávací prvky

Vyrobené z polymeru, pozinkované oceli a nerezové oceli, závitová zátka pro kruhové, čtvercové a obdélníkové trubky, schopné pracovat v mechanických a potravinářských aplikacích.

PLOC

Automatický razník jehož sílu lze regulovat. PLOC nahrazuje vrtačku a kladivo a je ideální pro označování a vrtání: stačí vybrat jednu z mnoha značek (čísla, písmena a symboly), které jsou k dispozici.

GRIGIO

Automatický ekonomický lineární napínák řetězů a řemenů pro všestranné použití.

Tecnidea Cidue má nejširší sortiment napínačů řetězu a napínáků řemenů na světě; přesto se rozhodla svůj program rozšířit o nový produkt GRIGIO. Důvodem této volby je uspokojení stále náročnějšího a širšího trhu. GRIGIO je ROBUSTNÍ výrobek, tudíž spolehlivý, JEDNODUCHÝ, proto snadno použitelný, VŠESTRANNÝ, protože má více možností použití, ANTIKOROZNÍ, protože odolává oxidaci, POLYEDRICKÝ, protože ho lze použít v různých aplikacích, ELEGANTNÍ to je vlastnost, kterou nelze popsat, stačí jen pozorovat; ale hlavním důvodem, proč je velmi zajímavý, je, že je velmi EKONOMICKÝ a podle našeho názoru je to obzvláště důležitá vlastnost, která mu umožní prosadit se v rozmanitých aplikacích s velmi nízkými náklady. Základní principy použití jsou stejné jako u ostatních lineárních napínačích.